Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/809
Title: การศีกษาความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจไฟเบอร์เยลลี่กัมมี่จากสมุนไพรเทียนเกล็ดหอย Kiddy Chewii
Authors: สุพจน์ วัฒนธรรมตรี
Keywords: Kiddy Chewii
สมุนไพรเทียนเกล็ดหอย
ไฟเบอร์เยลลี่กัมมี่
Issue Date: 21-Jan-2015
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Citation: 2557
Abstract: บริษัท Kiddy Chewii จำกัด เป็นบริษัทที่ควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์จากเทียนเกล็ดหอยและวิตามินในรูปแบบกัมมี่เยลลี่เพื่อเป็นทางออกให้แก่เด็กที่ประสบปัญหาท้องผูกอันเนื่องมาจากการไม่ทานผัก บริษัท Kiddy Chewii จำกัด มองเห็นช่องว่างในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาภาวะดังกล่าว รวมทั้งข้อจำกัดในการแปรรูปก่อนบริโภค ซึ่งในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและไฟเบอร์เพื่อแก้ปัญหาท้องผูกสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่นำมาแปรรูปและผลิตด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานสากล คงคุณค่าทางโภชนาการและผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. GMP HACCP และเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่เด็กชื่นชอบ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความคิดที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ ประเภทดังกล่าว ในรูปแบบขนมกัมมี่เยลลี่พร้อมรับประทานและสะดวกในการเก็บรักษาที่เด็กชื่นชอบ ทางบริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์และสารอาหารวิตามินที่มีมากในผักเพื่อแก้ปัญหาท้องผูก ที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างดีในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์เพื่อเตียมจัดส่งไปยังช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบกัมมี่เยลลี่บรรจุในบรรจุภัณฑ์สีชาและบรรจุในกล่องกระดาษเพื่อป้องกันแสงแดด พร้อมรับประทานได้ทันทีโดยรับประทานเพียงวันละ 2 ชิ้นจะเท่ากับความต้องการไฟเบอร์ของร่างกายต่อวัน โดยในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจทางบริษัท Kiddy Chewii จำกัด ( Kiddy Chewii Co.,Ltd.) จะดำเนินการจัดจ้างบริษัท Deli cup จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์และวิตามินในรูปแบบกัมมี่เยลลี่ภายใต้การควบคุมการผลิตของบริษัท Kiddy Chewii จำกัดโดยบริษัท Kiddy Chewii จำกัด จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลัก คือไฟเบอร์และดำเนินการแปรรูปไฟเบอร์เพื่อขจัด กลื่นและสีของวัตถุดิบเพื่อให้ได้ ไฟเบอร์บริสุทธิ์และดำเนินการจัดส่งให้ทางบริษัท Deli cup จำกัด เพื่อดำเนินการผสมในผลิตภัณฑ์กัมมีเยลลี่ต่อไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิตอาหาร ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ของบริษัท Deli cup จำกัด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นในด้านของไฟเบอร์และสารอาหารในรูปแบบกัมมี่เยลลี่พร้อมรับประทานซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กในท้องตลาดปัจจุบันที่สารอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น กลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กอายุ 4-8ปีที่ประสบปัญหาภาวะลูกท้องผูกอันเนื่องมาจากการไม่บริโภคผักผลไม้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ต้องการให้ลูกสามารถขับถ่ายได้เป็นปกติ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารที่มีมากในผักเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย การเข้าสู่ตลาดของบริษัทจะใช้การจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางหลัก คือ บริษัท บู้ทส์ รีเทล จำกัด เพื่อวางจำหน่ายในร้านบู้ทส์ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ในช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นจะดำเนินการวางตามสาขา หัวเมืองในต่างจังหวัดต่อไป ช่องทางรองลงมาคือการวางจำหน่ายในร้านขายยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และช่องทางสุดท้าย คือการวางจำหน่ายในช่องทาง ออนไลน์ผ่านทาง Website เกี่ยวกับแม่และเด็ก คณะผู้บริหารของบริษัท Kiddy Chewii จำกัด ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด นายสุพจน์ วัฒนธรรมตรี ดูแลด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์และช่องทางการขาย กรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาวโชติกา ตาตะบุตร ดูแลด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าสู่ตลาด กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน นางสาว จุฑามาศ บริบูรณ์ส่งศิลป์ ดูแลด้านการจัดซื้อ รวมถึงด้านบัญชีและการเงิน
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/809
Other Identifiers: TP EM.044 2557
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.044 2557.pdf16.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.