Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4595
Title: แผนธุรกิจอาหารเสริมโปรตีนพืชและสารสกัดจาก superfood "V PLUS NATURAL"
Other Titles: "V PLUS NATURAL" Immunity Boosting Formula Business Plan
Authors: ตริตาภรณ์ ปัญญาคำ
Keywords: ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
แผนธุรกิจ
V PLUS NATURAL
อาหารเสริมโปรตีนพืช
V PLUS NATURAL
Issue Date: 14-Jan-2022
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน มีอัตราการเติบโตและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม โดยเฉพาะอาหารเสริมโปรตีนชงดื่มในปัจจุบันที่มีการจัดจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เริ่มหันมาออกกำลังกาย และดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสัดส่วนของร่างกายที่เหมาะสม อีกทั้งสถานการณ์ของCovid-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจของกลุ่มตลาด Functional Food และกลุ่มอาหาร Free-Form ที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในด้านการเสริมภูมิคุ้มกันและการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น V PLUS NATURAL มีความตั[งใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชชงดื่มที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกาย เพื่อช่วยป้องกันและลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรค โดยเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตจาก โรงงาน OEM ที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคมากที่สุด โดยส่วนประกอบหลักของโปรตีนที่ทาง V PLUS NATURAL เลือกใช้จะเป็นโปรตีนถั่วลันเตาสีทองและโปรตีนข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการ Isolate เพื่อให้ได้มาซึ่ง Clean Lean Protein และสารสกัดจาก Superfood นานาชนิด เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพและต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคในแต่ละวัน โดยที่รูปแบบการทำธุรกิจของ V PLUS NATURAL จะเน้นความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวคิดในการร่วมมือกับสถาบันอาหารและการวิจัยโภชนาการทางอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์แบบ Differentiation ที่เน้นการสร้างความแตกต่างและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง ทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นในอนาคต สำหรับแผนธุรกิจของ V PLUS NATURAL มีการประมาณการเงินลงทุนไว้ที่ 6,903,,650บาท เป็นเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นรวมโดยประมาณ 4,000,000 บาท และเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน โดยประมาณ3,000,000 บาท โดยมีการประมาณการรายได้จากยอดขายในปีที่ 1 อยู่ที่ 10.32 ล้านบาท และเติบโตขึ[นเป็น 20.83 ล้านบาท ในปีที่ 5 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 10.49 ล้านบาท จากระยะเวลาโครงการ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ร้อยละ 51.64 สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2 ปี และมีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 11,146,880.24 บาท จากรายละเอียดที่ได้ทำการศึกษามานั้น ทำให้พบว่าแผนธุรกิจมีความเป็นไปได้และน่าลงทุน
Description: 101 หน้า
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4595
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.017 2565.pdf22.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.