Please use this identifier to cite or link to this item: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4596
Title: แผนธุรกิจ แอมเบอร่า
Other Titles: ABMBERA Tailor Made Umbrella
Authors: นนทวรรษ, ตวงทวีทรัพย์
Keywords: ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
Personalized
Tailor Made
Online
Offline
Inhouse Brand
Issue Date: 14-Jan-2022
Publisher: มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract: ผู้จัดทำมีธุรกิจครอบครัว เป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายร่มกันแดดกันฝนตรา Flamingo ในรูปแบบของค้าส่ง และ OEM ซึ่งความต้องการจะพัฒนาและยอดบริษัท ผนวกกับการแข่งขันในตลาดค้าส่งที่มากขึ้น มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากขึ้น จึงได้ทำการศึกษาถึงความคิดเห็นตลาดสินค้าร่มในปัจจุบันและพบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคบางส่วนมีปัญหากับสินค้าร่มคือสินค้าในท้องตลาดไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะจัดทำ Business Unit เพิ่มขึ้นมาพร้อมออกแบรนด์สินค้าใหม่ ให้เป็นสินค้าแบบ Tailor Made 100% สามารถสั่งทำได้ทุกๆส่วนของตัวร่ม โดยที่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการเช่นการสลักชื่อ เลือกลาย หรือร่วมกันออกแบบลายได้ตามต้องการ และยังเป็นเสมือนการเปิดตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เน้นกลุ่มใช้สินค้า Personalized และได้ยังเป็นสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ขายส่ง แบรนด์สินค้าใหม่ชื่อว่า AMBERA จะจัดจำหน่ายแบบ B2C โดยจะทำการจัดจำหน่ายร่มทั้งแบบ Offline และ Online มีสินค้าทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Diamond, Ruby และ Emerald โดยหมวด Diamond จะอยู่ในรูปแบบ Tailor Made ให้ลูกค้าสั่งทำได้ทุกส่วนของร่ม โดยมีฝ่ายออกแบบช่วยออกแบบพัฒนาร่มตามที่ลูกค้าต้องการ มุ่งเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง อาชีพผู้ประกอบการ ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี เป็นกลุ่มมีต้องการความแตกต่าง สร้างจุดยืนของตนเอง และที่สำคัญกล้าจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่ตนเองอยากได้จริงๆ และสินค้าที่เหลืออีก 2 ประเภท จะเป็นสินค้า Inhouse Brand จากการวิเคราะห์โอกาสต่างๆ รวมถึง Supply Chain พบว่าในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีเครื่องกลึง หรือเครื่อง CNC 4 Axis จึงจะทำให้เราสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงมา และผลิตสินค้าตามความต้องการได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งต่างชาติอื่นๆ ด้านการตลาดจะเน้นกลุ่มผู้มีรายได้สูง ดังนั้นแบรนด์จะต้องน่าเชื่อถือ ดูมีความเป็น Professional กลยุทธ์การตลาดหลักๆจะใช้เรื่องความแตกต่างของสินค้า และความเป็น Personalized โดยจะเน้นไปที่การตลาดแบบ Brand Awareness ทำให้กระบวนการทำงานหลักๆจะต้องเน้นที่คุณภาพสินค้า การออกแบบ และการตลาดเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ด้านการเงินวางเงินลงทุนไว้ประมาณ 6.1ล้านบาท เกิดจากการระดมทุนร้อยละ 60 และกู้ยืมร้อยละ 40 เมื่อประมาณการยอดขายออกมาแล้วมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อปี และมีกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 11 จากการพยากรณ์การเงินทั้ง 5 ปี ทำให้มีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 2 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายในอยู่ที่ร้อยละ 25 และคาดว่าจะคืนทุนภายใน 2 ปีครึ่ง จากรายละเอียดที่ได้ศึกษามา พร้อมคาดการณ์ด้านการเงินทำให้พบว่าธุรกิจต่อยอดนี้มีความเป็นได้ และน่าลงทุน
Description: 140 แผ่น
URI: https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4596
Appears in Collections:Thematic Paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TP EM.018 2565.pdf5.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.