Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อไอเท็มในเกม ROV ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครธนิสร กิตตกรกนกชัย
2566การศึกษาพฤติกรรมความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณัชชา มิลินทจินดา
2566การศึกษาอิทธิพลของผู้ที่มีชื่อเสียง (Influencer) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์สำหรับผิวหน้าและผิวกาย ในประเทศไทยทิพฤทธิ์ ศิริ
2566อิทธิพลของทัศนคติต่อการมีสุขภาพที่ดีและการรับรู้เชิงคุณค่าต่อสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารที่ทำจากโปรตีนทางเลือก Plant-based food ในเขตกรุงเทพมหานครเพชราภรณ์ ทินราช; กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
2566ความสัมพันธ์ของ การรับรู้ตราสินค้า และความสอดคล้องในตนเองต่อแบรนด์ ที่มีผลต่อ การรับรู้คุณค่า และความชื่นชอบในตัวแบรนด์ ทำให้เกิด ความตั้งใจซื้อในบริบทสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์มาริษา ชินบุตร
2566คุณภาพอาหาร คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ และการซื้อซ้ำ ของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารริมบาทวิถี บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครปรัชญา จารุเรืองไพศาล