Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.016 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ำของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์วสวัตร์ เปี่ยมวิทย์
2566การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อซ้าในสินค้าแบรนด์หรู ของผู้บริโภคคนไทยผ่านทางออนไลน์รชยา ยิ่งวิลาศประเสริฐ
2565การรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเสี่ยงและอิทธิพลทางสังคมกับความไว้วางใจและทัศนคติที่มีผลต่อความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษาแพลตฟอร์ม เจดี เซ็นทรัลธนาภรณ์ สำราญถิ่น
2566การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพแมว ของคนเลี้ยงแมวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใบเฟรินด์ อักษรนำ; ชนินทร์ อยู่เพชร