Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 319 (Search time: 0.063 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การศึกษารูปแบบของภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยาในบริษัทยาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครอรวรรณ ล้อมจันทร์
2566แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความเสี่ยงการเกิดโรคในผู้สูงอายุจากสารสกัดธรรมชาติ 15 ชนิด ในรูปแบบเจลลี่ ภายใต้แบรนด์ “Telo Jelly”ชัชสิน มุดเจริญ
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและความตั้งใจในการต่ออายุสัญญาของแฟรนไชส์ซี: การศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟในประเทศไทยจุฑารัตน์ แดงสังวาลย์
2566การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานและปริมาณงานในการทำงานจากที่บ้านของพนักงานในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตระหว่างการระบาดของโควิด-19นัสรีน จงผดุงสัตย์
2565การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการทำงานจากที่บ้านของพนักงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยระหว่างการระบาดของโควิด-19ชัชรักษ์ ทรงศิวิไล
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ในบริษัทผลิตสุราแห่งหนึ่งเรืองฤทธิ์ เผยศิริ
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อไอเท็มในเกม ROV ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครธนิสร กิตตกรกนกชัย
2566กรณีศึกษา กรณีศึกษาความผูกพันกับองค์กรและความสุขในการทำงานของพนักงานประจำบริษัทยาแห่งหนึ่งณัฐชา จันทานานนท์
2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครธนัชพร กัลยา
2566ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดกาญจนบุรีณริศรา เวทยานนท์