Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-09-19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค Generation Yยงสิริ, วงศ์สิริฉัตรชัย
2566แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านการสั่งแอพพลิเคชั่นแม็คโคร โปร ( Makro PRO)ณิชารี สุริวงค์
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ศศิกานต์ กิจบำรุง
2566การศึกษามุมมองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรู ผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยสรัลพร มนต์สิวะกุล
2565แผนธุรกิจร้านขายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ MediTechสุชญา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาหารแมวสำเร็จรูปพรีเมี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทิพย์สุดา เหมหงษา